Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    360° video : je technologie tvorby panoramatických videí, ve kterých se současně snímají všechny směry. Jedním z největších vývojářů technologie je v současné době společnost Google.Youtube přehrává 360° videa od března roku 2015. 360° video vzniká tak, že systém několika kamer zabírá současně prostor z jednoho místa. Každá kamera tak zaznamená svůj nastavený úhel, a potom se všechny „úhly pohledu“ spojují do jednoho celku, aby vznikla virtuální realita. Při přehrávání se ve videu lze rozhlížet do všech směrů, a proto je možné sledovat veškeré dění kolem. Plynulost a kvalita přehrávání je závislá především na rychlosti internetového připojení a výkonu počítače. Praktickým využitím jsou např. virtuální prohlídky nemovitostí či sportovních a hotelových areálů, záznam společenských akcí, koncertů a natáčení hudby. KUULA - link


KOMENTÁŘE;